Vysokovýkonný ovládač

Zobraziť ako

Ovládač je základné elektronické ovládanie komponent s plne samostatne vyvinutou platformou vývoja systému palivových článkov. Prijíma viacúčelový dizajn, integruje algoritmy a má vstavané nástroje na vývoj softvéru a nezávislé a flexibilné horné počítačové nástroje. Ovládač poskytuje otvorené vývojové prostredie aplikačnej vrstvy a poskytuje používateľom rozsiahle možnosti prispôsobenia. Prijíma novú generáciu technológie vysokofrekvenčného pohonu SiC, ktorá dokáže pokryť rozsah regulácie výkonu od 30 kW do 180 kW. Ovládač podporuje ovládanie rôznych ventilov a senzorov, komunikáciu CAN a funkcie zavádzača. Je tiež vybavený horným počítačovým nástrojom SeeLab špeciálne používaným na ladenie vodíkovej elektriny, ktorý má funkcie kalibrácie parametrov BOP, kalibrácie parametrov slučky podsystému, ladenia systému a kontroly porúch.

Okrem toho má ovládač aj rozšíriteľná platforma na riadenie výkonu palivových článkov a využíva technológiu modularizácie vysokofrekvenčných energetických jednotiek a nákladovo efektívnu viacrúrkovú paralelnú technológiu Sic. Prijíma tiež vysoko spoľahlivú technológiu riadenia zdieľania prúdu s viacerými slučkami a poskytuje kompletnú vývojovú súpravu na podporu dvojrežimového vývoja aplikačnej vrstvy a realizáciu vysoko flexibilných funkcií ukladania a monitorovania údajov.